• Địa chỉ: 136 Lê Văn Duyệt, P.1, Q Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0982 43 14 43 - 0937 555 450 (Zalo)

Hệ thống toàn văn các luật và các nghị quyết được quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông quan tại kỳ họp thứ 8 khóa XIV

Tác giả: Trần Văn Trà
350.000 VNĐ
Ngày xuất bản 2020-02-05 20:44:57
Phiên bản Tiếng việt
Dịch Giả TS: Trần Văn Hà ( Tổng hợp và Biên soạn)
Loại bìa Bìa mềm
Số trang 408
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Thông Tin Và Truyền Thông
   

 

Đặt mua sản phẩm
Thông tin sản phẩm

Tại Kỳ họp thứ 8 khóa XIV, Quốc hội đã thông qua 11 Luật, Bộ luật bao gồm: Bộ luật Lao động; Luật Chứng khoán; Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng thông qua các Nghị quyết như: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia; Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết về

phân bổ ngân sách trung ương năm 2020; Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV;

 Nhằm giúp bạn đọc và những người làm công tác pháp luật kịp thời nắm bắt được toàn văn các Luật, Bộ luật và Nghị quyết nêu trên, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “HỆ THỐNG TOÀN VĂN CÁC LUẬT VÀ NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 KHÓA XIV” do TS. Trần Văn Hà - Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao đã tổng hợp và biên soạn.

Nội dung cuốn sách gồm có các phần chính như sau:

Phần I. Toàn văn các Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 khóa XIV

Phần II. Toàn văn các Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 khóa XIV

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc